Σε προπολεμικό κτήριο λειτουργεί το Ταχυδρομείο Λάρνακας