Συμφωνήθηκαν δέκα μέτρα για διευκόλυνση και επιτάχυνση του επιχειρείν