Σύνδρομο MIS-C: Η ασθένεια που ταλαιπωρεί τα παιδιά με βαριές θεραπείες