Συνεχής έλεγχοι απο την Διεύθυνση Δημόσιασ Υγείας σε σχολικές μονάδες της Π.Ε Καβαάλς