Σειρήνες πολέμου ήχησαν σήμερα (28/9) σε όλη τη χώρα