Σεισμός Κρήτη: «Ο κόπος μίας ζωής έμεινε σε 5 λεπτά στον αέρα»