Σιζόπουλος για καταγγελία Βαρνάβα και οι προθέσεις Μαρίνου