Στην Καβάλα π υφυπουργός σύγχρονου τουρισμού για ενημέρωση του προγραμμάματος ταμείο ανάκαμψης