Στις 11 Οκτωμβρίου ξεκινουν τα δια ζώσης μαθήματα στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας