Στο ”κόκκινο΄” η αντιπαράθεση για την κατάσταση στο ΓΝΚ