Στο “κόκκινο” η Καβάλα, νέα δεδoμένα για την εστίαση