Στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης ο Υπουργός Οικονομικών