Τα δύο σενάρια για το νέο ειδικό απεσταλμένο ΓΓ ΟΗΕ για Κυπριακό