Τεράστια προσέλευση ανηλίκων 12-17 ετών για εμβολιασμό στην Αλεξανδρούπολη