Θάνατος 6χρονου: Μετά από ανατροπή του αρχικού πλάνου, χειρουργήθηκε στην Κύπρο