Θαυμαστής του Mad Clip στο σημείου του δυστυχήματος