Τι αφορούν τα Σχέδια χορηγιών για τις ορεινές περιοχές: Δικαιούχοι και αιτήσεις