Το 2024 ανοίγει τις πύλες του το πρώτο Κέντρο Πρωτονοθεραπείας στην Κύπρο