Το “μαρτύριο της σταγόνας” ζούν απο το καλοκαίρι οι Ρεθεμνιώτες