Το μήνυμα Προδρόμου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς