“Τρέχουν” να προλάβουν τα πρωτοβρόχια στα καμένα με αντιπλημμυρικά έργα