Τρίωρη στάση εργασίας σήμερα από τους γιατρούς του δημοσίου