Βόρεια Ελλάδα | Ανησυχία για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού