Βράβευση συνεργασίας του ΕΝΑ CHANNEL με τον Δήμο Λήμνου