Βρετανία: Πετούν το γάλα λόγω έλλειψης οδηγών φορτηγών