Αύξηση επιδόματος κατά 22% ζητά η επιτροπή προσφύγων