Αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σχέδιο επιδότησης 10.000 ευρώ