Αγρότης βγάζει βόλτα εκατοντάδες χήνες και αυτές τον ακολουθούν πιστά παντού