Ακατάλληλο το σχολικό συγκρότημα στο παλιό “Γερωνυμάκειο βρεφοκομείο”