Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Πιο σημαντικός ο ρόλος της Γαλλίας από των ΗΠΑ στην περιοχή μας στο μέλλον