Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Στο μυαλό της Κυβέρνησης η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια;