Αλεξανδρούπολη | Η Σοφία Ζαχαράκη στον Έβρο | Ειδική σύσκεψη για τον τουρισμό