Άμεσα θα επηρεαστόυν όλες οι επειχηρήσεις απο το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων