ΑΝΑΛΥΤΗΣ | Αυτοψία του ENA CHANNEL στις εγκαταλελειμμένες κατοιτίες της Κομοτηνής 8 10 2021