Αγγλική Ακαδημία: Έκκληση γονέων για επιστροφή στις τάξεις