Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στις Φυλακές Κομοτηνής