Απόγνωση και δυσαρέσκεια για μεγάλη μερίδα πληγέντων