Άρχισαν να ζυγίζουν τις επιλογές τους τα κόμματα για τις Προεδρικές του 2023