Άσκηση του σχεδίου “Προμηθέας” για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων