Χ.Μαμουλάκης “ανάγκη γιά ουσιαστική ενίσχυση των πληγέντων