Χωρίς σοβαρά προβλήματα από το πρώτο πέρασμα του «Μπάλλου» στην πόλη της Καβάλας