Χορός με τη σκιά μου: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος στον Alpha