Δέκα χρόνια προσπαθούσε να γλυτώσει από το μαρτύριο, δίπλα στον σύζυγό της