Δεν βγήκε άσπρος καπνός από την σύσκεψη για την τρίτη δόση