Διάταγμα για αποθέματα σιτηρών ύψους 4% θα εκδώσει ο Καδής