Δίνει μία επιπλέον ημέρα στους Τούρκους για άσκηση Έρευνας και Διάσωσης