ΔΟΕ: Η πανδημία του COVID-19 στοίχισε εκατομμύρια εργατοώρες