Δρ. Κολιού για την επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο