ΕΦΕΠΑΕ | Βελτίωση διαχείρισης δράσεων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις ΑΜΘ