‘Εκκληση προς τους φορείς να ασκήσουν ενωμένοι πίεση